แวะหาน้องตามบ้าน พาน้องเดินเล่นตามเจ้าของต้องการ แถบเส้นBTS & MRT

สวัสดีค่ะ มิตานะคะ รับดูแลน้องหมาน้องแมวไปตามบ้านได้ค่ะ ขอเส้นที่เดินทางด้วย Bts & Mrt สะดวกค่ะ สามารถอยู่เล่นกับน้อง ให้อาหาร พอน้องไปเดินเล่นตามที่เจ้าของเห็นสมควรค่ะ

ประเภทสัตว์ที่รับ:
สุนัข
แมว
ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่