พาน้องไปเดินเล่น ตากลม สบายๆ โซนเมกาบางนา หรือตามลูกค้าต้องการ

ชื่อเจินค่ะ ที่บ้านเลี้ยงหมาเล็ก 1 ตัว น้องแมว 1 ตัว ปกติพาน้องไปเดินเล่นทุกวัน น้องหมานิสัยดีไม่ดุ ท่านใดไม่มีเวลาว่าง เจินยินดีพาน้องไปเดินเล่น เพื่อน้องจะได้อารมณ์ดี มีความสุข ไม่เครียด

ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่