รับดูแลน้องแมว/ให้อาหาร/เก็บอึ/ทำสะอาดบริเวณเลี้ยงน้องคะ

สวัสดีคะ ชื่อโจนะคะ

ให้บริการ น้องแมว น้องหมาเล็ก
แวะให้อาหาร ทำสะอาด เปลี่ยนทราย
เล่นกะน้องแมวคะ แปรงขน
ไม่จำกัดจำนวนนะคะ

Dear customers

My name is Jo
If you looing for someone look after your pets which English speaking .
I hope you consider me

ประเภทสัตว์ที่รับ:
สุนัข
แมว
ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่