แวะไปหาน้องให้อาหารน้องแทนเจ้าของ บางนา

ประเภทสัตว์ที่รับ:
สุนัข
แมว
ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่