พาน้องเดินเล่นหรือจะฝากระยะสั้นก็ได้ แถวเกษตร

จะให้พาน้องเดินเล่นหรือฝากช่วงกลางวันก็ได้ แถวเกษตร บางเขน จตุจักร

ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่