รับฝากน้องหมาตอนกลางวัน รังสิต

รับดูแลน้องหมาตอนกลางวัน ที่บ้านมีคนอยู่ดูแล2-3คน มีน้องหมาปอมอีก1ตัว ทั้งวัน บ้านเป็นบ้านเดี่ยว มีสนามหญ้าให้น้องวิ่งเล่น เลี้ยงแบบเปิด ไม่ขังกรง มีรั้วกั้นรอบบ้าน ตอนเย็นมีพาน้องเดินเล่นสนามหญ้าหมู่บ้าน

สภาพแวดล้อมบริเวณบ้านพี่เลี้ยง:
บ้านเดี่ยว (ไม่รวมคอนโดมิเนียม หรือ อพาร์ทเม้นท์)
มีสนามหญ้า
อนุญาตให้สัตว์อยู่ในบ้านและบนเฟอร์นิเจอร์
อนุญาตให้สัตว์อยู่บนเตียงได้
ไม่มีคนสูบบุหรี่
ประเภทสัตว์ที่รับ:
สุนัข
แมว
ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
สัตว์เลี้ยงที่บ้านพี่เลี้ยง:
ไม่ได้เลี้ยงหมา
ไม่ได้เลี้ยงแมว
เด็กที่บ้านพี่เลี้ยง:
ไม่มีเด็กเล็ก
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่