พาน้องหมาพันธุ์เล็กเดินเล่น

สถานที่พาน้องเดินเล่นคือสวนสาธารณะในหมู่บ้านค่ะกว้างขวาง แต่พี่เลี้ยงไม่มีรถนะคะ
รบกวนมาส่งน้องให้ที่บ้านด้วยค่ะ

ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่