พาน้องเดินเล่น LINE BTS

เรามีวิธีการเล่นกับน้อง ทำให้น้องผ่อนคลาย เพื่อฝึกร่างกาย น้องๆได้ออกกำลังจ้า

ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่