พาน้องไปเดินเล่น ให้อาหาร ไปเล่นกับน้องที่บ้าน ศรีนครินทร์

ชื่อมิ้งค่ะ ทำงานสามวันหยุดสามวัน
วันหยุดสามารถดูแลน้องได้24ชม.ค่ะ

ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่