รับเลี้ยงน้องหมา พิกัดโซนหลักสี่-แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด และแนวรถไฟฟ้า

รับเลี้ยงน้องหมาที่บ้าน ให้อาหาร และเล่นกับน้อง เมื่อเจ้าของไปธุระหรือไม่มีเวลาดูแล ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หมายเหตุ: บางวันหยุดหากอยู่กทม.อาจรับน้องไปเดินเล่นข้างนอกได้ สามารถติดต่อได้ก่อนนะคะ)

ประเภทสัตว์ที่รับ:
สุนัข
แมว
ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่