รับฝากได้ทั้งน้องสุนัขและน้องแมวทุกวันเลยคะ อยู่แถวนนทบุรีคะ

รับฝากได้ทั้งน้องสุนัข​และน้องแมวทุกวันเลยคะ
ถ้าลูกค้าไปต่างจังหวัดช่วงวันหยุดยาวรับฝากได้คะ ขอแค่เอาอาหารที่น้องทานมาด้วยคะ

สภาพแวดล้อมบริเวณบ้านพี่เลี้ยง:
บ้านเดี่ยว (ไม่รวมคอนโดมิเนียม หรือ อพาร์ทเม้นท์)
มีสนามหญ้า
อนุญาตให้สัตว์อยู่ในบ้านและบนเฟอร์นิเจอร์
อนุญาตให้สัตว์อยู่บนเตียงได้
ไม่มีคนสูบบุหรี่
ประเภทสัตว์ที่รับ:
สุนัข
แมว
ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
สัตว์เลี้ยงที่บ้านพี่เลี้ยง:
ไม่ได้เลี้ยงหมา
ไม่ได้เลี้ยงแมว
เด็กที่บ้านพี่เลี้ยง:
ไม่มีเด็กเล็ก