พาน้องไปเดินเล่นแถวบ้านเจ้าของ สะดวกทุกวัน

รับพาน้องไปเดินเล่น ถ้าเป็นแถวบ้านเจ้าของน่าจะสะดวกกว่า รับงานได้ทุกวัน
ราคา 250-300 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางจากบ้านพี่เลี้ยงถึงบ้านน้องครับ

ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่