ยินดีพาน้องไปเดินเล่นคะ

แถว ประชาอุทิศ 90 หรือ พุทธบูชา ได้เลยนะคะ ทุกวันพุธ หรือ พฤหัส ช่วงเช้า หรือช่วงเย็นก็ได้คะ

ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่