พาน้องไปเดินเล่นตามที่เจ้าของต้องการ/Walk the dog

-To take a dog for a walk to any require places (Sat/Sun)
-พาน้องหมาไปเดินเล่นตามสถานที่ ที่เจ้าของต้องการ (เสาร์/อาทิตย์)

ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่