พาน้องไปเดินเล่นละเเวกบ้านของน้อง

ไปหาน้องที่บ้านเเละพาเดินเล่นเเถวละเเวกบ้านได้ค่ะ
ย่านที่ติดตามเเนวบีทีเอส หรือไม่ไกลจากบีทีเอสมาก มีรถต่อเข้าไปถึงค่ะ

-ไม่มีรถส่วนตัว-

ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่