แวะไปเล่น ไปให้อาหารน้อง

ไปหาน้องตามเเนวที่ติดบีทีเอสหน่อยค่ะ หรือจากบีทีเอสเข้าไปเเล้วยังมีรถ (พอดีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว)
ไปเล่นกับน้อง ให้อาหารน้อง ดูเเลน้องค่ะ

ประเภทสัตว์ที่รับ:
สุนัข
แมว
ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่