แวะให้อาหารและเล่นกับน้อง-ดอนเมือง, ปทุมธานี

แวะให้อาหารและเล่นกับน้องในระแวกดอนเมือง​ ปทุมธานี​ และพื้นที่ใกล้เคียง​ ใครทำงาน​หรือต้องออกต่างจังหวัด​ เป็นห่วงน้องกลัวไม่มีคนดู​ ไม่มีคนให้อาหาร​ ติดต่อได้ค่ะ​

ประเภทสัตว์ที่รับ:
สุนัข
แมว
ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่