พาน้องเดินเล่น แวะหาน้องที่บ้าน พัทยา ศรีราชา

แวะไปเป็นเพื่อนน้อง ให้อาหารพาน้องเดินเล่น ศรีราชา พัทยา

ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่