ไปเล่นเป็นเพื่อนน้องที่บ้าน

ไปเล่นเป็นเพื่อนน้องที่บ้านหรือรับน้องมาเล่นที่บ้านทั้งรายชั่วโมงและค้างคืนค่ะ

ประเภทสัตว์ที่รับ:
สุนัข
แมว
ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่