พาน้องเดินเล่น รับฝากน้องค้างคืนที่บ้าน แล้วแต่เจ้าของกำหนดบริเวณ

รับฝากเลี้ยงน้องหมาเดินเล่น และดูแลตามบ้าน ราคาตกลงกันได้ค่ะโซน สุขุมวิท

ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่