แวะไปหาน้อง อยู่เป็นเพื่อน โซน รังสิต ตามbts สายไหม

แวะไปให้อาหารน้อง เล่นกับน้อง อยู่เป็นเพื่อนน้อง

ประเภทสัตว์ที่รับ:
สุนัข
แมว
ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่
พี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษได้:
ใช่