แวะเล่นกับน้อง และให้อาหาร

บริการแวะไปให้อาหารน้อง แวะเล่นกับน้องเมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่ (ขอน้องที่ไม่ดุ กัดนะคะ)

ประเภทสัตว์ที่รับ:
สุนัข
แมว
ขนาดของสัตว์เลี้ยงที่รับ:
ใหญ่ (มากกว่า 20 kg)
กลาง (นน 10-20 kg)
เล็ก (น้อยกว่า 10 kg)
พี่เลี้ยงรับลูกค้าเพียงครั้งละคน:
ใช่