รับดูแลน้องแมว/ให้อาหาร/เก็บอึ/ทำสะอาดบริเวณเลี้ยงน้องคะ

สวัสดีคะ ชื่อโจนะคะ

ให้บริการ น้องแมว น้องหมาเล็ก
แวะให้อาหาร ทำสะอาด เปลี่ยนทราย
เล่นกะน้องแมวคะ แปรงขน
ไม่จำกัดจำนวนนะคะ

Dear customers

My name is Jo
If you looing for someone look after your pets which English speaking .
I hope you consider me

Accepted Pet Type:
Dog
Cat
Pet Size:
Large (More than 20 kg)
Medium (10-20 kg)
Small (Less than 10kg)
English Speaker:
Yes