รับฝากน้อง เชียงใหม่ ไม่ขังกรง มีสนามหญ้ากว้างค่ะ

รับฝากน้องๆ ไม่ขังกรง มีคนอยู่ด้วยตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มีสนามหญ้ากว้างให้น้องวิ่งเล่นค่ะ

House Conditions:
House (exclude condominiums or apartments)
Backyard available
Pets allowed on furniture
Pets allowed on bed
Non-smoking home
Accepted Pet Type:
Dog
Cat
Pet Size:
Large (More than 20 kg)
Medium (10-20 kg)
Small (Less than 10kg)
Pets in the home:
Doesn't own a dog
Doesn't own a cat
Children in the home:
No children
English Speaker:
Yes