พาน้องเดินเล่นตามที่เจ้าของต้องการ

รับพาน้องไปเดินเล่น หรือพาไปอาบน้ำ ตัดขน ตามที่เจ้าของต้องการค่ะ

Pet Size:
Large (More than 20 kg)
Medium (10-20 kg)
Small (Less than 10kg)
Accept single customer at a time:
Yes
English Speaker:
Yes